Run up / Coast down

Het doel van de “run up / coast down” (aanloop- en uitloopanalyse) is om een snelheid op te sporen waarbij het trillingsniveau bij de omwentelingssnelheid versterkt wordt door resonantie. In dit ongunstige geval spreekt men van een kritische snelheid. Resonantie kan ontstaan door ontwerpfouten, verandering in toerental of funderingsproblemen.

Tijdens het opstarten of tijdens het uitlopen van een machine worden zowel het toerental (met een tachometer) als het trillingsniveau continue gemeten. Het trillingsniveau wordt in functie van het toerental in een grafiek uitgezet. Indien de machine geen resonantie in het gemeten snelheidsbereik heeft, zal deze grafiek een monotoon stijgende curve vertonen. Indien er wel resonantie frequenties aanwezig zijn zal er een steile stijgende curve ontstaan dat duidt op kritische snelheden. In dit ongunstige geval is het van belang om de kritische snelheid te vermijden of te elimineren.

Resonantie bij roterende machines kan leiden tot ernstige schade en grote financiële gevolgen. Hermes Services heeft de juiste combinatie van ervaring, kennis en moderne meetapparatuur om een goede en snelle analyse te garanderen.

Gelkenes 58, 2964AD Groot-Ammers,
+31(0)624 408 614, info@hermes-services.nl