Algemeen

Welke strategische keuzes zijn er wanneer je een machinepark wilt onderhouden, wat houden ze in, en hoe kies je de juiste onderhoudsstrategie? Neem je een machine al dan niet in onderhoud op basis van financïele overweging of milieu of veiligheidsrisico’s? Wil je de levensduur wel of niet verlengen en tegen welke prijs?

Onderhoud aan machines is divers en wil je professioneel en planmatig uit laten voeren. Hermes Services biedt de juiste kennis en kunde om het machine onderhoud kwalitatief goed en onafhankelijk uit te voeren.

Correctief onderhoud

Het principe van correctief onderhoud is gebaseerd op niet geplande storingen. Correctief onderhoud bestaat onder de vorm:

  • Het storingsafhankelijk onderhoud (SAO), ook genoemd “curatief onderhoud”.

Preventief onderhoud

Het principe van preventief onderhoud is gebaseerd op anticipatie. Preventief onderhoud bestaat onder twee vormen:

  • Het gebruiksafhankelijk onderhoud (GAO), ook genoemd “periodiek” of “systematisch” onderhoud.
  • Het toestandsafhankelijk onderhoud (TAO), ook genoemd “predictief onderhoud”.

Predictief onderhoud

Bij toestandsafhankelijk onderhoud of predictief onderhoud, wordt veelal tijdens het in bedrijf zijn van machines gemeten hoe de status van je machine is. Wentellagers worden d.m.v. trillingsmetingen op hun conditie beoordeeld, oliemonsters worden genomen en geanalyseerd en infraroodmetingen geven aan waar overtollige warmte wordt gecreëerd. De onderdelen die in orde zijn, worden niet in het onderhoud opgenomen. Echter die onderdelen die binnen afzienbare tijd problemen kunnen geven, zullen bij de eerstkomende gelegenheid of productiestop worden vervangen.

De voordelen van predictief onderhoud:

  • Voorkomen van ongeplande productiestilstand en productieverliezen.
  • Meer planmatig onderhoud.
  • Lagere kosten: een component tijdig vervangen kost minder dan een machine met gevolgschade herstellen.
  • De voorraad van reservedelen kan beperkt blijven.
  • Hogere veiligheid: een werkomgeving met minder risico’s voor ongevallen.
  • Lagere verzekeringspremies, condition monitoring wordt erkend als een vermindering van risico’s.

Pro-actief onderhoud

Pro-actief onderhoud wordt ook wel precisie onderhoud of RCM / RBM genoemd. De term precisie verwijst naar het beter balanceren of uitlijnen dan wat vereist is. Pro-actief gebruiken we om aan te geven dat er, als we iets meten dat niet klopt, ingegrepen wordt om het defect te voorkomen. Waar het op neer komt is de werkelijke bronoorzaak van machinefalen weg te nemen. Een goed uitgelijnde en gebalanceerde machine waarbij aandacht is besteed aan resonantie zal normaal gesproken een significant langere levensduur hebben. Dit levert een hogere veiligheid en beschikbaarheid van de machine op, tevens zullen de onderhoudskosten aanzienlijk lager zijn.

Gelkenes 58, 2964AD Groot-Ammers,
+31(0)624 408 614, info@hermes-services.nl