Lage kosten, hoge beschikbaarheid


Minimale kosten, maximale beschikbaarheid van je machinepark

Conditiebewaking betekent niets anders dan het bewaken van de toestand van een machine. Het is een belangrijke procedure bij het voorspellen van problemen in een installatie of machine. Bij conditiebewaking kan het onderhoud beter gedoseerd worden. Door het voorspellende karakter is het tevens mogelijk om problemen en uitval van de machine te voorkomen.

De technisch ISO Cat 2 certificering staat garant voor consequent uitgevoerde trillingsonderzoeken en betrouwbare analyses met daarbij duidelijke oplossingen en adviezen, vastgelegd in rapportages.
Om de beschikbaarheid met hoge betrouwbaarheidsfactor te kunnen blijven garanderen, zal conditie bewaking of condition-monitoring hoe langer hoe meer ingeburgerd raken in de onderhoudswereld.

Bij het bewaken van een installatie/machine wordt een bepaalde parameter gevolgd. In de meeste gevallen is dat de trilling, die als indicatie geldt voor de toestand van de machine. Hoewel er aan conditiebewaking financiële uitgaven verbonden zijn, is het op langere termijn een heel effectief middel om kosten te besparen. Ook hier geldt het alom bekende spreekwoord: de kosten gaan voor de baten uit.

Roterende machines hebben te maken met slijtage waardoor de levensduur van o.a. lagers, koppelingen, snaren of andere onderdelen beperkt is. Om uitval van een machine te voorkomen, is het van belang de schade of slijtage vroegtijdig op te sporen. Laten we een lager als voorbeeld nemen. Een lager is onderhevig aan verschillende parameters die de levensduur aanzienlijk kunnen beïnvloeden. Denk hierbij aan slijtage door verkeerde afstelling, hoge trillingen, uitlijnfouten op de koppeling, vervuiling, belasting, onvoldoende of verkeerde smering.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Hermes_logo_wit.png

Gelkenes 58, 2964AD Groot-Ammers,
+31(0)624 408 614, info@hermes-services.nl